நிவேதா தனிமொழி
 
பற்றி

கத்தி முனையைவிட பேனா முனை கூர்மையானது. இந்த வார்த்தையை வாழ்க்கையாகக் கொண்டு சமூகத்தில் சிறு துளி மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும் தாகத்தில் ‘இந்து தமிழ் திசை’யில் என் பயணத்தைத் துவங்கியிருக்கிறேன்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x