எல்லுச்சாமி கார்த்திக்
Sub Editor
1 follower(s)
 
பற்றி

Born & Brought up in Puducherry | TAC & PU Alumini | 10+ years @ Journalism | Sports | Technology | Human Interest | விளையாட்டு & தொழில்நுட்பம் சார்ந்து அதிகம் எழுதி வருகிறேன். அனைத்து ஜானரிலும் எழுதுவேன்.

எழுதிய கட்டுரைகள்

x