குமார் துரைக்கண்ணு
உதவி ஆசிரியர்
9 follower(s)
 
பற்றி

காட்சி மற்றும் அச்சு ஊடக பணி அனுபவம். தமிழக அரசியல், நடப்பு நிகழ்வுகள், நீதிமன்ற செய்திகள் மற்றும் திரைப்பட விமர்சனங்களில் பங்களிப்பு..

எழுதிய கட்டுரைகள்

x