குமார் துரைக்கண்ணு
உதவி ஆசிரியர்
8 follower(s)
 
பற்றி

காட்சி மற்றும் அச்சு ஊடகங்களில் 10 ஆண்டு கால பணி அனுபவம். தமிழகம் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான செய்திகளில் பங்களிப்பு..

எழுதிய கட்டுரைகள்

x