Published on : 11 Apr 2024 09:30 am

ரம்ஜான் சிறப்புத் தொழுகை @ சேலம், கோவை - புகைப்படத் தொகுப்பு

Published on : 11 Apr 2024 09:30 am

1 / 27

ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் ஜாகீர் அம்மாபாளையம் ஈத்கா மைதானம் மற்றும் கோவை கரும்புக்கடை இஸ்லாமிய மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிறப்புத் தொகுதியில் ஈடுபட்ட ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள். | படங்கள்: எஸ். குரு பிரசாத், ஜெ மனோகரன்

2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27

ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு கோவை கரும்புக்கடை இஸ்லாமிய மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிறப்புத் தொகுதியில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் | படம்: ஜெ மனோகரன் |

8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27

Recently Added

More From This Category

x