> கண்ணைக் கவரும் வண்ண விநாயகர் சிலைகள் | படங்கள்: எல்.சீனிவாசன்