> பிகில் விநாயகர், மிலிட்டரி விநாயகர்... சென்னையில் வித விதமான, வித்தியாச விநாயகர் சிலைகள்! | படங்கள்: பா.ரஞ்சித் கண்ணன்