> வைகோ உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினரிடம் வாழ்த்து பெற்ற கனிமொழி