"நடிக்க வந்திருந்தால் ஆஸ்கர் வாங்கியிருப்பார் ஓ.பி.எஸ்" - ஜெயக்குமார் பேச்சுx