தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: ஆம்னி பஸ் கட்டணம் 3 மடங்கு உயர்வு | செய்தித் தெறிப்புகள் 10 @ ஆக.12, 2022x