உயிர் காக்கும் குளம் காப்போம்! - மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயில் தெப்பகுளம்x