சாமியே சரணம் ஐயப்பா... கார்த்திகை மாதம் முதல் நாள் - சபரிமலை செல்ல மாலையிட்டு கொண்ட பக்தர்கள் | ஆனந்த ஜோதி |x