பூர்வ ஜென்மக்கணக்கு; பாவம், புண்ணியமெல்லாம் உண்டா? - சொல்வாக்கு ஜோதிடர்' ஜெயம் சரவணன் | ஜோதிடம் ஏன்? எதற்கு? எப்படி? - 9