"வீடு கட்ட தடைக்கு மேல் தடை... ஏன்?" - எளிய பரிகாரங்கள் | 'சொல்வாக்கு ஜோதிடர்' ஜெயம் சரவணன் | ஜோதிடம் ஏன்? எதற்கு? எப்படி? - 3