"உங்க வீட்டு கிச்சன் எப்படி? அது தான் செவ்வாய் பலம்!" - 'சொல்வாக்கு ஜோதிடர்' ஜெயம் சரவணன் | ஜோதிடம் ஏன்? எதற்கு? எப்படி? - 2 |