பாடகர் வீரமணி ராஜூ வழங்கும் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு - பகுதி 27x