"திமுகவின் ஏமாற்று அரசியலுக்கான காலம் முடிந்துவிட்டது" - ஹெச்.ராஜா நேர்காணல்x