இபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருமே மக்கள் செல்வாக்கு இல்லாதவர்கள் - தமிழருவி மணியன் நேர்காணல்x