“ஆதினங்களின் ‘அரசியல்’ பின்னணியில் பாஜக. காரணம்...” கே.பாலகிருஷ்ணன் நேர்காணல் - பகுதி 2x