"ஆளுநர் அரசியல் செய்வதா? பா.ஜ.க. விளையாட்டு தமிழகத்தில் எடுபடாது!" - ஜி.ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி

x