"ரஜினி அரசியலுக்கு வராதது நல்லது!" - பொதுமக்கள் கருத்து

x