"மன்னிப்பு கேட்கும் வரை போராட்டம் தொடரும்!" - குஷ்பு

x