"மக்கள் அதிமுகவிற்கு வாக்களிக்க போவதில்லை!" - கனிமொழி