"வெட்டிப் போட்டாலும் திராவிட இயக்கத்தில் தான் இருப்பேன்!" - நாஞ்சில் சம்பத் நச்...!