கருணாநிதி இருந்திருந்தால் துள்ளிக் குதித்திருப்பார்: மு.க.ஸ்டாலின்