'ஓய்வறியாச் சூரியன்' கருணாநிதி ; முதலாமாண்டு நினைவஞ்சலி!