தேர்தல் ஆணையருக்கு சாதி வன்மமா? - திருமுருகன்காந்தி கேள்வி