செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.30, 2023 | M. S. Swaminathan | RS.2000 - RBI | Jaishankar | HTTx