செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.29, 2023 | Vachathi | High court | Karnataka | Siddharth | Vishal |x