செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.28, 2023 | M. S. Swaminathan | Modi | Stalin | Congress | Manipur |x