செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.26, 2023 | Bengaluru Bandh | Cauvery | Supreme Court of india | HTTx