செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.19, 2023 | Parliament | Modi | BJP | Congress | India - Canada | HTTx