செய்தித் தெறிப்புகள்-10 @ செப்.15, 2023 | Stalin | Magalir Urimai Thogai scheme | Senthil Balajix