ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் மிளகாயும் தக்காளியும் கிடையாதுx