தீயணைப்பான் கருவியை பயன்படுத்துவது எப்படி தெரியுமா? | கேஸ் அடுப்பு உபயோகிப்பவர்கள் கவனத்திற்கு...x