இடைவேளை இல்லாத முதல் தமிழ்ப்படம்? அஜித் கருத்தை முழுமையாக ஏற்ற மோகன் ஜி! - டாக்கீஸ் டுடேx