45,000 சம்பளம் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. இப்போ எங்களுக்கு மதிப்பே கிடையாது - ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் போராட்டம்x