கூவம், சாக்கடை, மழை நீர்... கன்னங்கரேல் நிறத்தில் மெரினா கடல் நீர். துர்நாற்றமான கடற்கரை!

x