'செய்த உதவிகளை தம்பட்டம் அடிக்காதவர் பாலகுமாரன்!' - வக்கீல் சுமதி உரை

x