தலிபான்கள் வசம் ஆப்கானிஸ்தான், இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தலா? | வெளியுறவுத்துறை முன்னாள் செயலர்x