மைதானத்துக்குள் புகுந்த போராட்டக்காரர்கள்! காரணம் என்ன?

x