வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் கரோனா இரண்டாவது அலையை தடுக்கலாம்! - டாக்டர் பி.சந்திரமோகன் IASx