ஊரடங்கால் அடைந்து கிடப்பது மனிதனா/மனமா? | அடைந்து கிடக்கும் மனம் | பகுதி - 12 | மனநல ஆரோக்கிய தொடர் | டாக்டர் கௌதம்தாஸ் | Hindu Tamil Thisai |