பார்வை இழக்கத் தொடங்கியதால் நிறைய ஓவியம் தீட்டினேன்! - 2020-ம் ஆண்டுக்கான பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் கோட்டுச் சித்திர கலைஞர் மற்றும் எழுத்தாளர் மனோகர் தேவதாஸ் பேட்டி...

x