சென்னையில் வாகன நம்பர் பிளேட்டை படமெடுக்கும் நவீன கேமரா...

x