எனது புதிய நாவலால் சர்ச்சை வரும்: சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் சோ.தர்மன்