பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு Encounter தீர்வாகுமா? பொதுமக்கள் கருத்து என்ன?