'''கொம்பன்' பாத்துட்டு 2 மருமகன்கள் திருந்தினால் கூட போதும்'' - பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ராஜ்கிரண்.