தமிழகத்தில் மோடி அரசின் பொம்மலாட்ட ஆட்சி: திருநாவுக்கரசர் குற்றச்சாட்டு