"ஜானகி அம்மையாரையே தோற்கடித்தார்கள், ஜெ.வின் அண்ணன் மகளாவது, தம்பி மகளாவது!": திருநாவுக்கரசர் கிண்டல்