'தி இந்து' நாளிதழுக்கு புகைப்படக்காரர் வெங்கட்ராம் வாழ்த்துx